Sale!

ไฟส่องต้นไม้ MR16 GDS 101

960 บาท 750 บาท

  • โคมสปอร์ตไลท์แบบแป้น MR16 GDS 101
  • โคมมี Hood เป็น Anti glare ช่วยลดแสงแยงตา
  • ขนาดโคม DIA: 62 mm. * H: 239 mm.
  • วัสดุโคมทำจากอลูมีเนียมไม่ขึ้นสนิม
  • IP55
  • ตัวโคมมี Glare shield ช่วยลดแสงแยงตา
  • ขั้วหลอด MR16
  • ใช้ติดตั้งบนพื้นหรือผนัง ส่องสว่างทางเดิน สวน อาคาร