Sale!

ไฟส่องต้นไม้ MR16 GDS 100

950 บาท 750 บาท

  • โคมสปอตไลท์แบบแป้น MR16 GDS 100
  • ขนาดโคม DIA: 62 mm. * H: 156 mm.
  • IP55
  • ใช้ติดตั้งบนพื้นหรือผนัง ส่องสว่างทางเดิน สวน อาคาร
  • วัสดุโคมทำจากอลูมีเนียมไม่ขึ้นสนิม
  • ขั้วหลอด MR16
  • ใช้ติดตั้งบนพื้นหรือผนัง ส่องสว่างทางเดิน สวน อาคาร