ไฟฝังพื้น-Uplight-ING-GX53-แบบตูดโคมเตี้ย-สำหรับพื้นที่จำกัด

ไฟฝังพื้น-Uplight-ING-GX53-แบบตูดโคมเตี้ย-สำหรับพื้นที่จำกัด