ไฟฝังพื้น ขนาดเล็กมาก-uplight-ING-50-LED-3W-สูง-5.5cm.

ไฟฝังพื้น ขนาดเล็กมาก-uplight-ING-50-LED-3W-สูง-5.5cm.