ดาวน์ไลท์ติดลอย ใช้ Outdoor-HUGO-S-ขั้ว-E27

ดาวน์ไลท์ติดลอย ใช้ Outdoor-HUGO-S-ขั้ว-E27