ดาวน์ไลท์ติดลอย ใช้ Outdoor-HUGO-R-ขั้ว-E27

ดาวน์ไลท์ติดลอย ใช้ Outdoor-HUGO-R-ขั้ว-E27