ไฟติดผนังภายนอก ขั้ว E27 เปลี่ยนหลอดได้ ให้แสงสว่างกระจายรอบทิศทาง

ไฟติดผนังภายนอก ขั้ว E27 เปลี่ยนหลอดได้ ให้แสงสว่างกระจายรอบทิศทาง