โคมไฟติดผนัง Outdoor light-GLENN-ขั้ว GU10

โคมไฟติดผนัง Outdoor light-GLENN-ขั้ว GU10