โคมไฟติดผนัง outdoor light-GLATO--ขั้ว GU10

โคมไฟติดผนัง outdoor light-GLATO–ขั้ว GU10