ไฟส่องต้นไม้ แบบมี Hood ลดแสงแยงตา

ไฟส่องต้นไม้ แบบมี Hood ลดแสงแยงตา