ไฟส่องต้นไม้ แบบแแป้นติดลอย

ไฟส่องต้นไม้ แบบแแป้นติดลอย