ไฟฝังพื้น ING-CL 12W (32cm.)

ไฟฝังพื้น ING-CL 12W (32cm.)