โคมติดผนัง Outdoor YORK-R2 E27

โคมติดผนัง Outdoor YORK-R2 E27