โคมติดผนัง Outdoor YORK-R1 E27

โคมติดผนัง Outdoor YORK-R1 E27