ขนาดโคมไฟเสาสนามเตี้ย BOR-0213

ขนาดโคมไฟเสาสนามเตี้ย BOR-0213