ขนาดโคมไฟเสาสนามเตี้ย BOR-0214

ขนาดโคมไฟเสาสนามเตี้ย BOR-0214