ขนาดโคมไฟเสาสนามเตี้ย BOR-0655

ขนาดโคมไฟเสาสนามเตี้ย BOR-0655