ขนาดโคมไฟเสาสนามเตี้ย BOR-200

ขนาดโคมไฟเสาสนามเตี้ย BOR-200