ขนาดโคมไฟเสาสนามเตี้ย BOR-170

ขนาดโคมไฟเสาสนามเตี้ย BOR-170