โคมติดเพดานภายนอก JACEY-R E27

โคมติดเพดานภายนอก JACEY-R E27