ไฟติดผนังส่องทางเดียว RIO E27

ไฟติดผนังส่องทางเดียว RIO E27