โคมติดผนังภายนอกLED WLL 242 22W

โคมติดผนังภายนอกLED WLL 242 22W