โคมไฟใต้น้ำ MR16 แบบแป้นติดลอย

โคมไฟใต้น้ำ MR16 แบบแป้นติดลอย