โคมไฟขั้นบันไดแบบติดลอย STEP-SS LED 3W

โคมไฟขั้นบันไดแบบติดลอย STEP-SS LED 3W